Orddeling av perfective

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfective? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-fec-tive

Synonym av perfective:

nounperfective tense, perfect, perfect tense, tense
nounperfective aspect, aspect

Siste orddelinger av dette språket