Orddeling av perfidious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfidious? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-fid-i-ous

Definisjon av perfidious:

1.
Tending to betray
Especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans Punic faith The perfidious Judas The fiercest and most treacherous of foes Treacherous intrigues

Synonym av perfidious:

adj punic, treacherous, unfaithful

Siste orddelinger av dette språket