Orddeling av perfidy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfidy? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-fidy

Definisjon av perfidy:

1.
Betrayal of a trust
2.
An act of deliberate betrayal

Synonym av perfidy:

noun perfidiousness, treachery, disloyalty
noun treachery, betrayal, treason, dishonesty, knavery

Siste orddelinger av dette språket