Orddeling av perforate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perforate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-fo-rate

Definisjon av perforate:

1.
Make a hole into or between, as for ease of separation
Perforate the sheets of paper
2.
Pass into or through, often by overcoming resistance
The bullet penetrated her chest
3.
Having a hole cut through
Pierced ears A perforated eardrum A punctured balloon

Synonym av perforate:

adj pierced, perforated, punctured, cut
verb punch, pierce
verb penetrate, enter, come in, get into, get in, go into, go in, move into

Siste orddelinger av dette språket