Orddeling av perforation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perforation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-fo-ra-tion

Definisjon av perforation:

1.
A line of small holes for tearing at a particular place
2.
A hole made in something
A perforation of the eardrum
3.
The act of punching a hole (especially a row of holes as for ease of separation)

Synonym av perforation:

noun hole
noun hole
noun puncture

Siste orddelinger av dette språket