Orddeling av performable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet performable? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-formable

Siste orddelinger av dette språket