Orddeling av performant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet performant? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-for-mant

Siste orddelinger av dette språket