Orddeling av performative

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet performative? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-for-ma-tive

Siste orddelinger av dette språket