Orddeling av performativity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet performativity? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

per-for-ma-tiv-i-ty

Siste orddelinger av dette språket