Orddeling av perfume

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfume? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-fume

Definisjon av perfume:

1.
A distinctive odor that is pleasant
2.
A toiletry that emits and diffuses a fragrant odor
3.
Fill or impregnate with an odor
Orange blossoms perfumed the air in the garden
4.
Apply perfume to
She perfumes herself every day

Synonym av perfume:

noun essence, toiletry, toilet article, toiletries
noun aroma, fragrance, scent, smell, odor, odour, olfactory sensation, olfactory perception
verb aromatize, aromatise, odorize, odourise, scent
verb scent, groom, neaten

Siste orddelinger av dette språket