Orddeling av perfumery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfumery? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-fumery

Synonym av perfumery:

noun perfume, essence
noun shop, store
noun establishment
noun art, artistic creation, artistic production

Siste orddelinger av dette språket