Orddeling av perfused

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfused? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-fused

Siste orddelinger av dette språket