Orddeling av perfusion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perfusion? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-fu-sion

Synonym av perfusion:

noun insertion, introduction, intromission

Siste orddelinger av dette språket