Orddeling av pergola

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pergola? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-go-la

Definisjon av pergola:

1.
A framework that supports climbing plants
The arbor provided a shady resting place in the park

Synonym av pergola:

noun arbor, arbour, bower, framework, frame, framing

Siste orddelinger av dette språket