Orddeling av periastron

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periastron? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ri-as-tron

Siste orddelinger av dette språket