Orddeling av pericardial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pericardial? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peri-car-dial

Synonym av pericardial:

adj pericardiac, serous membrane, serosa

Siste orddelinger av dette språket