Orddeling av pericarditis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pericarditis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peri-cardi-tis

Synonym av pericarditis:

noun carditis

Siste orddelinger av dette språket