Orddeling av pericardium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pericardium? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peri-cardi-um

Synonym av pericardium:

nounserous membrane, serosa

Siste orddelinger av dette språket