Orddeling av peridermal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peridermal? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

peri-d-er-mal

Siste orddelinger av dette språket