Orddeling av perihelion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perihelion? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-i-he-lion

Synonym av perihelion:

noun periapsis, point of periapsis

Siste orddelinger av dette språket