Orddeling av perilous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perilous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-ilous

Definisjon av perilous:

1.
Fraught with danger
Dangerous waters A parlous journey on stormy seas A perilous voyage across the Atlantic in a small boat The precarious life of an undersea diver Dangerous surgery followed by a touch-and-go recovery

Synonym av perilous:

adj parlous, precarious, touch-and-go, dangerous, unsafe

Siste orddelinger av dette språket