Orddeling av perimeter

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perimeter? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

perime-ter

Definisjon av perimeter:

1.
The boundary line or the area immediately inside the boundary
2.
A line enclosing a plane areas
3.
The size of something as given by the distance around it

Synonym av perimeter:

noun margin, border, boundary, edge, bound
noun line
noun circumference, size

Siste orddelinger av dette språket