Orddeling av periodogram

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodogram? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-ri-odogram

Siste orddelinger av dette språket