Orddeling av periodontal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodontal? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ri-odon-tal

Synonym av periodontal:

adj periodontic, dentistry, dental medicine, odontology

Siste orddelinger av dette språket