Orddeling av periodontics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodontics? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ri-odon-tics

Synonym av periodontics:

noun periodontia, dentistry, dental medicine, odontology

Siste orddelinger av dette språket