Orddeling av periodontist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periodontist? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-ri-odon-tist

Synonym av periodontist:

noun dentist, tooth doctor, dental practitioner

Siste orddelinger av dette språket