Orddeling av periosteum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periosteum? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-rios-teum

Synonym av periosteum:

noun membrane, tissue layer

Siste orddelinger av dette språket