Orddeling av periphery

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periphery? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-riph-ery

Definisjon av periphery:

1.
The outside boundary or surface of something

Synonym av periphery:

noun fringe, outer boundary, boundary, edge, bound

Siste orddelinger av dette språket