Orddeling av periphrases

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periphrases? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pe-riphrases

Siste orddelinger av dette språket