Orddeling av periphrasis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet periphrasis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-riphra-sis

Synonym av periphrasis:

noun circumlocution, ambage, verboseness, verbosity

Siste orddelinger av dette språket