Orddeling av perishable's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perishable's? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ish-able's

Siste orddelinger av dette språket