Orddeling av peristyle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peristyle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peri-style

Synonym av peristyle:

noun colonnade

Siste orddelinger av dette språket