Orddeling av peritoneum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peritoneum? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peri-toneum

Synonym av peritoneum:

nounserous membrane, serosa

Siste orddelinger av dette språket