Orddeling av perky

Prøver du å orddele perky? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

perky

Definisjon av perky:

1.
Characterized by liveliness and lightheartedness
Buoyant spirits His quick wit and chirpy humor Looking bright and well and chirpy A perky little widow in her 70s

Synonym av perky:

adj buoyant, chirpy, cheerful

Siste orddelinger av dette språket