Orddeling av perlocutionary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet perlocutionary? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-locu-tion-ary

Siste orddelinger av dette språket