Orddeling av permafrost

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permafrost? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-mafrost

Synonym av permafrost:

noun land, ground, soil

Siste orddelinger av dette språket