Orddeling av permalink

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permalink? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

perma-link

Siste orddelinger av dette språket