Orddeling av permanence

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permanence? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ma-nence

Definisjon av permanence:

1.
The property of being able to exist for an indefinite duration

Synonym av permanence:

noun permanency, duration, length

Siste orddelinger av dette språket