Orddeling av permanence's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permanence's? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ma-nence's

Siste orddelinger av dette språket