Orddeling av permanences

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permanences? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-ma-nences

Definisjon av permanences:

1.
The property of being able to exist for an indefinite duration

Siste orddelinger av dette språket