Orddeling av permanency

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permanency? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-ma-nen-cy

Definisjon av permanency:

1.
The property of being able to exist for an indefinite duration

Synonym av permanency:

noun permanence, duration, length

Siste orddelinger av dette språket