Orddeling av permanently

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permanently? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-ma-nent-ly

Definisjon av permanently:

1.
For a long time without essential change
He is permanently disabled

Synonym av permanently:

advfor good

Siste orddelinger av dette språket