Orddeling av permeability

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permeability? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-me-abil-i-ty

Definisjon av permeability:

1.
The property of something that can be pervaded by a liquid (as by osmosis or diffusion)

Synonym av permeability:

noun permeableness, porosity, porousness

Siste orddelinger av dette språket