Orddeling av permeable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permeable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-me-able

Definisjon av permeable:

1.
Allowing fluids or gases to pass or diffuse through
Permeable membranes Rock that is permeable by water

Synonym av permeable:

adj permeable, porous, leaky, semipermeable, leaky, pervious

Siste orddelinger av dette språket