Orddeling av permission

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permission? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-mis-sion

Definisjon av permission:

1.
Approval to do something
He asked permission to leave
2.
The act of giving a formal (usually written) authorization

Synonym av permission:

noun approval, commendation
noun license, permit, authorization, authorisation, empowerment

Siste orddelinger av dette språket