Orddeling av permittee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permittee? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

per-mit-tee

Siste orddelinger av dette språket