Orddeling av permittivity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permittivity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

per-mit-tiv-i-ty

Siste orddelinger av dette språket