Orddeling av permutation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet permutation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-mu-ta-tion

Synonym av permutation:

noun substitution, transposition, replacement, switch, variation, fluctuation
nounmathematical process, mathematical operation, operation
noun transformation, translation
noun reordering

Siste orddelinger av dette språket