Orddeling av peroneal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peroneal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

per-oneal

Definisjon av peroneal:

1.
Of or relating to the fibula or the outer part of the leg below the knee

Synonym av peroneal:

adjleg bone

Siste orddelinger av dette språket