Orddeling av peroxidase

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peroxidase? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

per-ox-i-dase

Synonym av peroxidase:

noun oxidase

Siste orddelinger av dette språket